Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

VZN mesta Hlohovec č. 293/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 279/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení VZN 290/2021

08.11.2021 / Oznamy samosprávy

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)