Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním - stavba Rozšírenie distribučnej siete vedenia NN, stavebník Miroslav Mikulek

12.11.2021 / Verejné vyhlášky

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)