Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Verejná vyhláška - Oznámenie o výkone štátneho stavebného dohľadu - na pozemku parc. reg. C č. 1716 v kat. území Šulekovo, ul. Mlynská 371/61 v Šulekove

22.12.2021 / Verejné vyhlášky

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)